Publikációk

2019

 • Farkasné Gönczi Rita (2019). Felnőtt korú diszkalkuliás személyek vizsgálata. In Felnőttek logopédiai vizsgálata. Logopédusok diagnosztikai kézikönyve (szerk. Gárdonyiné Kocsi Ilona), FSZK, Budapest, megjelenés 2019. év végén
 • Farkasné Gönczi Rita (2019). Diszkalkulia. A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése (szerk. Mesterházi Zs. és Szekeres Á.), ELTE BGGYK, Budapest, 2019
 • FSZK TÁRS Projekt munkatársai, együttműködő munkatársak: Dénesné Spitzer Éva, Farkasné Gönczi Rita,  Kiss Eszter, dr. Kissné Huszár Anikó, Nagy Lejla (2019). Mi az a kiváltás? Ismerkedés a közösségi befogadással. FZK, Budapest, könnyen érthető kommunikációval készült kiadvány

2018

2017

 • Farkasné Gönczi Rita (2017). Diagnosis of dyscalculia from different faculty aspects and from a practice point of view. Társadalmi problémaérzékenység, szakmai megoldáskeresés. PEME XV. PhD – Konferenciakötet (szerk. Koncz I., Szova I.), elektronikus kötet I. rész, Professzorok az Európai Magyarországért Egyesülete, Budapest, 193-200. Letöltés: 2018.01.03. URL: http://peme.hu/kategoria/phd-konferenciak/
 • Borbás Bálint, Farkasné Gönczi Rita, Rajnai Eszter (2017). Fogyatékosság és bántalmazás. (Könnyen érthető kiadvány), Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
 • Farkasné Gönczi Rita, Győri Zsófia (2017). Vedd és olvasd! Könnyen érthető bibliai üzenetek. Immanuel Otthona és Iskola, Debrecen
 • Farkasné Gönczi Rita (2017). Fejlesztő baba-mama kör a pilisi babákért, Pilisi Hírnök, 33(5), 13

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 • Farkasné Gönczi Rita (2011). A diszkalkulia fogalma a neurológia, a pszichológia és a pedagógia aspektusából. In Tudomány felsőfokon – Válogatás kiváló diplomamunkákból, szakdolgozatokból, (szerk. dr. Kun Györgyi), Új Tudós Kiadó, ISBN 978-963-08-2817-8, p. 6-59
 • Bödök Ilona- Farkasné Gönczi Rita- Hanák Petra- Kovács Zsuzsanna- Simonics Benjámin (2011). Konferenciák, rendezvények, szabadidős programok, Útmutató az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításának szakmai szempontjaihoz, FSZK, Budapest, ISBN 978- 615- 5043- 80-2
 • Bödök Ilona- Farkasné Gönczi Rita- Hanák Petra- Kovács Zsuzsanna- Simonics Benjámin (2011). Színházi előadások, Útmutató az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításának szakmai szempontjaihoz, FSZK, Budapest, ISBN 978- 615- 5043- 79-6
 • Farkasné Gönczi Rita (2011). Diszkalkulia – Terminológiaváltás, a diagnosztika forradalma a terápia megújulása. In A diagnózistól a foglalkozási rehabilitációig (szerk. Papp Gabriella) ELTE BGGYFK, Budapest, ISBN 978 963 312 055 2, 197-224
 • Farkasné Gönczi Rita (2011).  Diszkalkulia, avagy a számolás másként működik. Pilisi Hírnök, 42(4), 11.

2010

2009

2008

 • Farkasné Gönczi Rita (2008). Diszkalkulia a gyógypedagógia és határtudományai aspektusából. Gyógypedagógiai Szemle, 36(3), 204-214
 • Kovács Melinda (2008). Az én hangom – az én döntésem. ÉFOÉSZ, Budapest, lektor: Farkasné Gönczi Rita
 • Farkasné Gönczi Rita, Regényi Enikő (2008). ÖRÖK Munkafüzet leendő önérvényesítők számára. (szerk. Farkasné Gönczi Rita), ÉFOÉSZ, Budapest, ISBN:978-963-87793-2-8
 • Farkasné Gönczi Rita, Regényi Enikő (2008). ÖRÖK Munkafüzet leendő irodai asszisztensek számára. (szerk. Farkasné Gönczi Rita), ÉFOÉSZ, Budapest, ISBN:9789638779335
 • Farkasné Gönczi Rita (2008). Környezeti hatások. In ÖRÖK Kézikönyv (szerk. Farkasné Gönczi Rita), ÉFOÉSZ, Budapest, ISBN:9789638779304, 71–91
 • Farkasné Gönczi Rita (2008). Hazai önérvényesítő törekvések. In ÖRÖK Kézikönyv (szerk. Farkasné Gönczi Rita), ÉFOÉSZ, Budapest, ISBN:9789638779304, 115–121
 • Farkasné Gönczi Rita (2008). Önismeret, realitás, önérvényesítés, közösségi érdekképviselet. In ÖRÖK Kézikönyv (szerk. Farkasné Gönczi Rita), ÉFOÉSZ, Budapest, ISBN:9789638779304, 128
 • Bánlaki Jánosné, Farkasné Gönczi Rita (2008). ÖRÖK Kézikönyv Önérvényesítő csoportok vezetői számára (szerk. Farkasné Gönczi Rita), ÉFOÉSZ, Budapest, ISBN:9789638779311
 • Farkasné Gönczi Rita, Jaksa Éva (2008). Önérvényesítés alapja. In ÉFOÉSZ Nógrád Megyei Közhasznú Egyesület Kézikönyve, Balassagyarmat, 23-27
 • Farkasné Gönczi Rita (2008). Könnyen érthető kommunikáció alapja. In ÉFOÉSZ Nógrád Megyei Közhasznú Egyesület Kézikönyve, Balassagyarmat, 28-33
 • Farkasné Gönczi Rita (2008). Göllesz Viktor Ösztöndíj története, Reha Hungary. Kapaszkodó újság különszám, 58 – 60
 • Farkasné Gönczi Rita (2008). Önérvényesítés együtt – közösen: A program vége az út kezdete. Kapaszkodó újság, 18(1)
 • Farkasné Gönczi Rita (2008). ÖRÖK kiadványok. Gyógypedagógiai Szemle, 36(3), 224-225

2007

 • Farkasné Gönczi Rita (2007). XVI. Sérült Gyermekek Napja – Legek napja. Kapaszkodó újság, ÉFOÉSZ, 17 évf.
 • Farkasné Gönczi Rita (2007). Újabb eredmények az EQUAL Önérvényesítés együtt – közösen programban. Kapaszkodó újság, ÉFOÉSZ, 17.évf.
 • Farkasné Gönczi Rita, Kovács Melinda (2007). ENSZ Konvenció- könnyen érthető módszerrel történő fordítása. ÉFOÉSZ, Budapest
 • Farkasné Gönczi Rita, Kovács Melinda (2007). Tudom mit akarok! Azt vásárolok amit akarok! – ÉFOÉSZ és Inclusion Europe könnyen érthető kiadvány szakmai szerkesztése, ÉFOÉSZ, Budapest
 • Bánlaki Jánosné, Farkasné Gönczi Rita (2008). A szolgáltatás minőségi szempontjai. In A FECSKE Szolgálat kézikönyve (szerk. Csorbay Miklósné), Kézenfogva Alapítvány, Budapest, ISBN:9789638754578, 144-163

2006

 • Gönczi Rita, Kovács Melinda (2006). Országos Fogyatékosügyi Program- könnyen érthető módszerrel történő fordítása, ÉFOÉSZ, Budapest

2005

 • Mesterházi Zsuzsa, Balázs János, Farkasné Gönczi Rita, Horváth Péter (2005). „Fejlődési rendellenességek és mentálhigiénés problémák a gyermekkorban – segítő családok és a családok segítése” című témakörben: A fogyatékos kisgyermekek korai fejlesztése – a családok bevonása a gyermekek állapotának javításába (2001 – 2005), belső anyag, ELTE BGGYFK, Budapest

2003

 • Gönczi Rita (2003): Tapasztalatok a Fogyatékos Gyermekekért Közalapítvány pályáztatásáról Az Olvasás Éve pályázóinak kérdőíves felmérése alapján – FGYK Hírlevél

2002

 • Gönczi Rita (2002).  Hírháttér: Fogyatékosok Európai Éve. Pályázatfigyelő, 2002/06. XII. évfolyam
 • Gönczi Rita (2002). Az integrált nevelés szakmai feltételeit javító pályázati lehetőségek eredményeinek tapasztalatai. Gyógypedagógiai Szemle, 30(3), 175-185

 

Szerkesztés
Gyógypedagógiai Szemle 2012/4.szám

Szépirodalmi megjelenés
Farkasné Gönczi Rita (2013). Szeretlek. In Sorsfordító Szerelem Antalógia, Garbó Kiadó, Budapest

Elektronikus publikálás
www.dyscalculiaport.gonczirita.hu
www.konnyenertheto.gonczirita.hu
www.anyabazis.gonczirita.hu

Ugrás az oldal elejére