Publikációk

2023

2022

 • Farkasné Gönczi Rita (2022).  Online feladatok és projektmunka a diszkalkulia diagnosztikája és terápiája területén. In (szerk. Bíró, Egri, Farkasné Gönczi, Reményi) Együtt vagyunk erősek! – esélyegyenlőség, integráció és inklúzió a köznevelésben és a társadalomban, Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest, 167-174
 • Farkasné Gönczi Rita (2022).  Easy to understand communication during COVID in Hungary. Fogyatékosság és társadalom, DOI 10.31287/FT.en.2022.2.6, 46-56.
 • Farkasné Gönczi Rita (2022). Könnyen érthető kommunikáció, avagy kommunikáció a nyelvi szintek között. Alkalmazott nyelvészeti közlemények, 15(3), 188-200
 • Farkasné Gönczi Rita (2022). Ajánlások szakképzési intézmények oktatási – képzési tereinek kialakítására, tanműhelyekben való oktatásra értelmi fogyatékos tanulók esetében. In (szerk. Márkus E.) Ajánlások szakképzési intézmények oktatási – képzési tereinek kialakítására, tanműhelyekben való oktatásra sajátos nevelési igényű tanulók, fogyatékos személyek esetében. Piarista Kilátó KözpontInnovációs és Technológiai Minisztérium, Budapest, 38-52
 • Farkasné Gönczi Rita (2022). Ajánlások szakképzési intézmények oktatási – képzési tereinek kialakítására, tanműhelyekben való oktatásra látássérült tanulók esetében. In (szerk. Márkus E.) Ajánlások szakképzési intézmények oktatási – képzési tereinek kialakítására, tanműhelyekben való oktatásra sajátos nevelési igényű tanulók, fogyatékos személyek esetében. Piarista Kilátó KözpontInnovációs és Technológiai Minisztérium, Budapest, 72-87
 • Farkasné Gönczi Rita, Loványi Eszter, Márkus Eszter, Őszi Tamásné, Vámos Tibor (2022). Hasznos linkek gyűjteménye. In (szerk. Márkus E.) Ajánlások szakképzési intézmények oktatási – képzési tereinek kialakítására, tanműhelyekben való oktatásra sajátos nevelési igényű tanulók, fogyatékos személyek esetében. Piarista Kilátó KözpontInnovációs és Technológiai Minisztérium, Budapest, 111-117
 • Farkasné dr. Gönczi Rita (2022). Könnyen érthető kommunikáció – könnyen érthető élet. In (szerk. Farkasné dr. Gönczi R., Kármán B.) Könnyen érthető kommunikáció, egyenlő esélyű hozzáférés című nemzetközi konferencia tanulmánykötete. ELTE BGGYK, Budapest, 7-25
 • Farkasné dr. Gönczi Rita (2022). Alkotás és fordítás a könnyen érthető kommunikáció alkalmazásával. In (Farkasné dr. Gönczi, Kármán B.)  Könnyen érthető kommunikáció, egyenlő esélyű hozzáférés című nemzetközi konferencia tanulmánykötete. ELTE BGGYK, Budapest, 84-92
 • Farkasné dr. Gönczi Rita (2022). Opportunities for recognising, assessing, and providing online support among elementary school students with dyscalculia. Options for recognising, surveying, and online support for dyscalculia in primary school students. In (szerk. Márkus É., Svraka B.) Gyermeknevelés. 10(2), 205-219
 • Farkasné dr. Gönczi Rita, Reményi Csaba (2022). Esetek a fogyatékosságügyi tanácsadói szolgáltatásban. In Gondoskodás-Szakértelem és emberség. 1(2), Slachta Margit NSZI, Budapest, 17-21

2021

2020

 • Farkasné Gönczi Rita (2020). Felnőtt korú diszkalkuliás személyek vizsgálata. In Felnőttek logopédiai vizsgálata. Logopédusok diagnosztikai kézikönyve (szerk. Gárdonyiné Kocsi I.), NFSZK, Budapest, ISBN 978-615-81597-1-5, 167-197
 • Farkasné dr. Gönczi Rita, Szemők Krisztina (2020). SzemlÉLETformálás. Munkafüzet a fogyatékosságügyről nagycsoportos óvodások számára. NFSZK belső kiadvány, ISBN 978-615-81597-4-6
 • Farkasné dr. Gönczi Rita, Szemők Krisztina (2020). SzemlÉLETformálás. Munkafüzet a fogyatékosságügyről az általános iskolák alsó tagozatos tanulói számára. NFSZK belső kiadvány, ISBN 978-615-81597-5-3
 • Farkasné dr. Gönczi Rita, Szemők Krisztina (2020). SzemlÉLETformálás. Munkafüzet a fogyatékosságügyről az általános iskolák felső tagozatos tanulói valamint középiskolás és szakiskolás tanulók számára. NFSZK belső kiadvány, ISBN 978-615-81597-6-0
 • Farkasné dr. Gönczi Rita  (2020). A szemléletformálás fogalma és irányultsága. In SzemlÉLETformálás. Módszertani kézikönyv a fogyatékosságügy területén megvalósuló szemléletformáló alkalmak szervezéséhez (szerk. Farkasné Gönczi R., Szekmők K.), NFSZK belső kiadvány, Budapest, ISBN 978-615-81597-3-9, 9-12
 • Farkasné dr. Gönczi Rita et al  (2020). A szemléletformálás keretei. In SzemlÉLETformálás. Módszertani kézikönyv a fogyatékosságügy területén megvalósuló szemléletformáló alkalmak szervezéséhez (szerk. Farkasné Gönczi R., Szekmők K.), NFSZK belső kiadvány, Budapest, ISBN 978-615-81597-3-9, 13-18
 • Farkasné dr. Gönczi Rita  (2020). Módszertan a szemléletformáláshoz. In SzemlÉLETformálás. Módszertani kézikönyv a fogyatékosságügy területén megvalósuló szemléletformáló alkalmak szervezéséhez (szerk. Farkasné Gönczi R., Szekmők K.), NFSZK belső kiadvány, Budapest, ISBN 978-615-81597-3-9, 19-42
 • Adam Bernadett et al (2020). ESETGYŰJTEMÉNY Információs és Koordinációs Pontokon működő fogyatékosságügyi tanácsadók gyakorlatából (szerk. Farkasné dr. Gönczi R.). NFSZK belső kiadvány, Budapest ISBN 978-615-81447-6-6
 • Farkasné dr. Gönczi Rita, Fodor Ágnes (2020). ÚTMUTATÓ az Információs és koordinációs pontokon működő érdekérvényesítési és érdekvédelmi közösségek működtetéséhez (szerk. Farkasné Gönczi R.). NFSZK belső kiadvány, Budapest, ISBN 978-615-81447-5-9
 • Farkasné dr. Gönczi Rita, Locsmándi Alajos (2020). Fogyatékos személyek a KÖZszolgáltatás ÜGYfelei. Módszertani kézikönyv a közszolgáltatásban dolgozó szakemberek felkészítéséhez az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítására (szerk. Farkasné Gönczi R.). NFSZK belső szakkönyv, Budapest, ISBN 978-615-81447-4-2
 • Farkasné dr. Gönczi Rita, Szemők Krisztina (2020). Jelenségek a fogyatékosság témakörében. In Fogyatékos személyek a KÖZszolgáltatás ÜGYfelei. Alapismeretek gyógypedagógia és a közszolgáltatás területéről (szerk. Farkasné Gönczi R.), NFSZK belső szakkönyv, Budapest, ISBN 978-615-81447-3-5, 7-11
 • Farkasné dr. Gönczi Rita (2020). Alapismeretek a fogyatékosságügy területéről. In Fogyatékos személyek a KÖZszolgáltatás ÜGYfelei. Alapismeretek gyógypedagógia és a közszolgáltatás területéről (szerk. Farkasné Gönczi R.), NFSZK belső szakkönyv, Budapest, ISBN 978-615-81447-3-5, 22
 • Farkasné dr. Gönczi Rita, Tóth Mónika (2020). Alapismeretek speciális célcsoportokról. In Fogyatékos személyek a KÖZszolgáltatás ÜGYfelei. Alapismeretek gyógypedagógia és a közszolgáltatás területéről (szerk. Farkasné Gönczi R.), NFSZK belső szakkönyv, Budapest, ISBN 978-615-81447-3-5, 89-100
 • Farkasné dr. Gönczi Rita, Tóth Mónika (2020). Alapismeret a speciális kommunikációkról. In Fogyatékos személyek a KÖZszolgáltatás ÜGYfelei. Alapismeretek gyógypedagógia és a közszolgáltatás területéről (szerk. Farkasné Gönczi R.), NFSZK belső szakkönyv, Budapest, ISBN 978-615-81447-3-5, 80-88
 • Csóka Eszter, Farkasné dr. Gönczi Rita, Fejes Ildikó, Kovács Zsuzsanna (2020). Fogyatékos személyek a közművelődés területén. In Fogyatékos személyek a KÖZszolgáltatás ÜGYfelei. Alapismeretek gyógypedagógia és a közszolgáltatás területéről (szerk. Farkasné Gönczi R.), NFSZK belső szakkönyv, Budapest, ISBN 978-615-81447-3-5, 119-128

2019

2018

2017

 • Farkasné Gönczi Rita (2017). Diagnosis of dyscalculia from different faculty aspects and from a practice point of view. Társadalmi problémaérzékenység, szakmai megoldáskeresés. PEME XV. PhD – Konferenciakötet (szerk. Koncz I., Szova I.), elektronikus kötet I. rész, Professzorok az Európai Magyarországért Egyesülete, Budapest, 193-200. Letöltés: 2018.01.03. URL: http://peme.hu/kategoria/phd-konferenciak/
 • Borbás Bálint, Farkasné Gönczi Rita, Rajnai Eszter (2017). Fogyatékosság és bántalmazás. (Könnyen érthető kiadvány), Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., ISBN 9786155043482
 • Farkasné Gönczi Rita, Győri Zsófia (2017). Vedd és olvasd! Könnyen érthető bibliai üzenetek. Immanuel Otthona és Iskola, Debrecen
 • Farkasné Gönczi Rita (2017). Könnyen érthető képzés Miskolcon. In Gyógypedagógiai Szemle. MAGYE, Budapest, 140
 • Farkasné Gönczi Rita, Győri Zsófia (2017). Győri Zsófia- Farkasné Gönczi Rita: Vedd és olvasd! Könnyen érthető bibliai üzenetek. In Gyógypedagógiai Szemle, MAGYE, Budapest, 132-133
 • Farkasné Gönczi Rita (2017). Fejlesztő baba-mama kör a pilisi babákért, Pilisi Hírnök, 33(5), 13

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

 • Farkasné Gönczi Rita (2009).  Diszkalkulia – interdiszciplináris terminológia. In Az óvodapedagógiától az andragógiáig (szerk. dr. Albert Gábor), Kaposvár,  330–335
 • Farkasné Gönczi Rita (2009). Könyvajánló- Brian Butterworth and Dorian Yeo: Dyscalculie Guidance Helping pupils with specific learning difficulties in maths (NFERNELSON PUBLISHING COMPANY LIMITED, LONDON, 2004.), Gyógypedagógiai Szemle, 37(5), 376
 • Farkasné Gönczi Rita (2009). Göllesz Viktor Ösztöndíj története. In „Túlcsordult benne az emberszeretet” Göllesz Viktor gyógypedagógus emlékére (szerk. Kurunczi Margit), ÉFOÉSZ, Budapest, 74- 83
 • Farkasné Gönczi Rita (2009). A diszkalkulia fogalmi fejlődése és a diagnosztika újításai. In Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet hírlevele, Budapest, 2009/09, 11-13
 • Farkasné Gönczi Rita (2009). Önérvényesítés. In Felnőtt élet – Felnőttkorba lépő értelmi sérült fiatalok társadalmi életbe való beilleszkedésének lehetőségei (szerk. dr. Fonyó Ilona), Kézenfogva Alapítvány, Budapest, 107-116

2008

 • Farkasné Gönczi Rita (2008). Diszkalkulia a gyógypedagógia és határtudományai aspektusából. Gyógypedagógiai Szemle, 36(3), 204-214
 • Kovács Melinda (2008). Az én hangom – az én döntésem. ÉFOÉSZ, Budapest, lektor: Farkasné Gönczi Rita
 • Farkasné Gönczi Rita, Regényi Enikő (2008). ÖRÖK Munkafüzet leendő önérvényesítők számára. (szerk. Farkasné Gönczi Rita), ÉFOÉSZ, Budapest, ISBN:978-963-87793-2-8
 • Farkasné Gönczi Rita, Regényi Enikő (2008). ÖRÖK Munkafüzet leendő irodai asszisztensek számára. (szerk. Farkasné Gönczi Rita), ÉFOÉSZ, Budapest, ISBN:9789638779335
 • Farkasné Gönczi Rita (2008). Környezeti hatások. In ÖRÖK Kézikönyv (szerk. Farkasné Gönczi Rita), ÉFOÉSZ, Budapest, ISBN:9789638779304, 71–91
 • Farkasné Gönczi Rita (2008). Hazai önérvényesítő törekvések. In ÖRÖK Kézikönyv (szerk. Farkasné Gönczi Rita), ÉFOÉSZ, Budapest, ISBN:9789638779304, 115–121
 • Farkasné Gönczi Rita (2008). Önismeret, realitás, önérvényesítés, közösségi érdekképviselet. In ÖRÖK Kézikönyv (szerk. Farkasné Gönczi Rita), ÉFOÉSZ, Budapest, ISBN:9789638779304, 128
 • Bánlaki Jánosné, Farkasné Gönczi Rita (2008). ÖRÖK Kézikönyv Önérvényesítő csoportok vezetői számára (szerk. Farkasné Gönczi Rita), ÉFOÉSZ, Budapest, ISBN:9789638779311
 • Farkasné Gönczi Rita, Jaksa Éva (2008). Önérvényesítés alapja. In ÉFOÉSZ Nógrád Megyei Közhasznú Egyesület Kézikönyve, Balassagyarmat, 23-27
 • Farkasné Gönczi Rita (2008). Könnyen érthető kommunikáció alapja. In ÉFOÉSZ Nógrád Megyei Közhasznú Egyesület Kézikönyve, Balassagyarmat, 28-33
 • Farkasné Gönczi Rita (2008). Göllesz Viktor Ösztöndíj története, Reha Hungary. Kapaszkodó újság különszám, ÉFOÉSZ, Budapest, 58 – 60
 • Farkasné Gönczi Rita (2008). Önérvényesítés együtt – közösen: A program vége az út kezdete. Kapaszkodó újság, ÉFOÉSZ, Budapest, 18(1)
 • Farkasné Gönczi Rita (2008). ÖRÖK kiadványok. Gyógypedagógiai Szemle, 36(3), 224-225

2007

 • Farkasné Gönczi Rita (2007). XVI. Sérült Gyermekek Napja – Legek napja. Kapaszkodó újság, ÉFOÉSZ, Budapest, 17 évf.
 • Farkasné Gönczi Rita (2007). Újabb eredmények az EQUAL Önérvényesítés együtt – közösen programban. Kapaszkodó újság, ÉFOÉSZ, Budapest, 17.évf.
 • Farkasné Gönczi Rita, Kovács Melinda (2007). ENSZ Konvenció- könnyen érthető módszerrel történő fordítása. ÉFOÉSZ, Budapest
 • Farkasné Gönczi Rita, Kovács Melinda (2007). Tudom mit akarok! Azt vásárolok amit akarok! – ÉFOÉSZ és Inclusion Europe könnyen érthető kiadvány szakmai szerkesztése, ÉFOÉSZ, Budapest
 • Bánlaki Jánosné, Farkasné Gönczi Rita (2008). A szolgáltatás minőségi szempontjai. In A FECSKE Szolgálat kézikönyve (szerk. Csorbay Miklósné), Kézenfogva Alapítvány, Budapest, ISBN:9789638754578, 144-163

2006

 • Gönczi Rita, Kovács Melinda (2006). Országos Fogyatékosügyi Program- könnyen érthető módszerrel történő fordítása, ÉFOÉSZ, Budapest

2005

 • Mesterházi Zsuzsa, Balázs János, Farkasné Gönczi Rita, Horváth Péter (2005). „Fejlődési rendellenességek és mentálhigiénés problémák a gyermekkorban – segítő családok és a családok segítése” című témakörben: A fogyatékos kisgyermekek korai fejlesztése – a családok bevonása a gyermekek állapotának javításába (2001 – 2005), belső anyag, ELTE BGGYFK, Budapest

2003

 • Gönczi Rita (2003): Tapasztalatok a Fogyatékos Gyermekekért Közalapítvány pályáztatásáról Az Olvasás Éve pályázóinak kérdőíves felmérése alapján – FGYK Hírlevél

2002

Szerkesztés
Publikációs listában a kiadványoknál megjelentetve.
Gyógypedagógiai Szemle 2012/4.szám

Szépirodalmi megjelenés
Farkasné Gönczi Rita (2013). Szeretlek. In Sorsfordító Szerelem Antalógia, Garbó Kiadó, Budapest

Elektronikus publikálás
www.dyscalculiaport.gonczirita.hu
www.konnyenertheto.gonczirita.hu
www.anyabazis.gonczirita.hu

Ugrás az oldal elejére