Publikációk

 

 • Borbás Bálint, Farkasné Gönczi Rita, Rajnai Eszter (2017): Fogyatékosság és bántalmazás. (Könnyen érthető kiadvány), Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
 • Farkasné Gönczi Rita, Győri Zsófia (2017): Vedd és olvasd! Könnyen érthető bibliai üzenetek. Immanuel Otthona és Iskola, Debrecen
 • Farkasné Gönczi Rita: Könyvismertető – Fazekasné dr. Fenyvesi Margit: Orientációs képességek fejlesztésének módszertana fejlesztése, Gyógypedagógiai Szemle 2016/2
 • Farkasné Gönczi Rita (2015): Könyvismertető: Józsa Krisztián: A számolás fejlesztése 4–8 éves életkorban, Gyógypedagógiai Szemle, 2015/4
 • Farkasné Gönczi Rita (2015): Digikönyvismertető: Vargáné Dr. Molnár Márta – Höfflerné Pénzes Éva – Dr. Szenczi-Velkey Beáta: A kognitív képességek fejlesztésének módszertana, Gyógypedagógiai Szemle, 2015/4
 • Farkasné Gönczi Rita: Könyvimertető – Ronit Bird: Száz játék és fejtörő – A számolási nehézségek legyőzésére, Gyógypedagógiai Szemle, 2015/1
 • Farkasné Gönczi Rita (2014): Könnyen érthető kommunikáció- Adaptációs kézikönyv középiskolában dolgozó pedagógusok számára. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest.
 • Farkasné Gönczi Rita: A diszkalkulia terminológiájának változása a szakszolgálati tevékenységben, illetve általános iskolák és érintett családok véleménye a diagnosztikáról, a terápiáról, Miskolci Konferencia kötete – várhatóan 2014. szeptember
 • Farkasné Gönczi Rita: A számolási zavarok területére kidolgozott számítógép alapú mesébe ágyazott diagnosztikus eszköz fejlesztésének bemutatása, Kaposvári Konferencia Kötete – várható megjelenés 2014. szeptember
 • Farkasné Gönczi Rita: A mi életünk program, Gyógypedagógiai Szemle, 2014/1
 • Farkasné Gönczi Rita: Könnyen érthető kommunikáció nyelvi szintjei, Gyógypedagógiai Szemle, 2013/ 2 . sz., XLI évfolyam, p. 208- 212.
 • Dr. Danó Réka, Farkasné Gönczi Rita, Gazdag Viktória, Graf-Jaksa Éva, Olach Csilla (2012): Van véleményünk! ÉFOÉSZ
 • Farkasné Gönczi Rita: Ronit Bird: Hogyan győzzük le a számolási nehézségeket?, 2012/ 1. sz., p. 69.
 • Farkasné Gönczi Rita (2011): A diszkalkulia fogalma a neurológia, a pszichológia és a pedagógia aspektusából, Új Tudós Kiadó, ISBN 978-963-08-2817-8, p. 6-59
 • Bödök Ilona- Farkasné Gönczi Rita- Hanák Petra- Kovács Zsuzsanna- Simonics Benjámin (2011): Konferenciák, rendezvények, szabadidős programok, Útmutató az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításának szakmai szempontjaihoz, FSZK, ISBN 978- 615- 5043- 80-2
 • Bödök Ilona- Farkasné Gönczi Rita- Hanák Petra- Kovács Zsuzsanna- Simonics Benjámin (2011): Színházi előadások, Útmutató az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításának szakmai szempontjaihoz, FSZK, ISBN 978- 615- 5043- 79-6
 • Farkasné Gönczi Rita (2011): Diszkalkulia – Terminológiaváltás, a diagnosztika forradalma a terápia megújulása in. A diagnózistól a foglalkozási rehabilitációig (szerk. Papp Gabriella) ELTE BGGYFK, ISBN 978 963 312 055 2, p. 197
 • Farkasné Gönczi Rita: Diszkalkulia, avagy a számolás másként működik, Pilisi Hírnök, XVII. Évf. 4. szám 2011. augusztus, p. 11.
 • Farkasné Gönczi Rita: Siker – Öröm – Fejlődés könyvajánló, Gyógypedagógiai Szemle, 2010/ 38. sz., p. 255- 256.
 • Farkasné Gönczi Rita: A számolási gyengeség felismerése és kezelése – Részképességzavar a matematikai gondolkodás területén – könyvajánló, Gyógypedagógiai Szemle, 2010/ 38. sz., p. 258 – 259.
 • Farkasné Gönczi Rita, Graf- Jaksa Éva (2010): Könnyen érthető kommunikáció in Fogyatékos személyekkel való kommunikáció és jelnyelv alapszinten, Korner Jeltolmács és Jelnyelvi Központ tanfolyami jegyzete, Budapest, p. 45- 66.
 • Farkasné Gönczi Rita, Graf- Jaksa Éva: Könnyen érthető kommunikáció in. Kommunikációs és információs technológiák és fogyatékosságügy jegyzet, Becsület és alázat – Fogyatékosságtudományi Tudástár, p. 83- 100.
 • Farkasné Gönczi Rita: könnyen érthető szöveg készítése a „Méltóképpen Másképp” Fogyatékosügyi Projekt 2010/2 című kiadványhoz (szerk. dr. Borza Beáta – Lux Ágnes), OBH, 2010.
 • Farkasné Gönczi Rita (2010): Diszkalkulia – interdiszciplináris terminológia in. Az óvodapedagógiától az andragógiáig (szerk. dr. Albert Gábor), Kaposvár, p. 330 – 335.
 • Farkasné Gönczi Rita: Diszkalkulia és terminológiaváltás, Fejlesztő Pedagógia, 2010/2. szám
 • Farkasné Gönczi Rita: Könyvajánló- Brian Butterworth and Dorian Yeo: Dyscalculie Guidance Helping pupils with specific learning difficulties in maths (NFERNELSON PUBLISHING COMPANY LIMITED, LONDON, 2004.), Gyógypedagógiai Szemle, 2009/5. szám
 • Farkasné Gönczi Rita: Göllesz Viktor Ösztöndíj története in. „Túlcsordult benne az emberszeretet” Göllesz Viktor gyógypedagógus emlékére (szerk. Kurunczi Margit), 2009., p. 74- 83.
 • Farkasné Gönczi Rita: A diszkalkulia fogalmi fejlődése és a diagnosztika újításai, in: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, 2009/09, p. 11-13
 • Farkasné Gönczi Rita (2009): Önérvényesítés, in: dr. Fonyó Ilona: Felnőtt élet – Felnőttkorba lépő értelmi sérült fiatalok társadalmi életbe való beilleszkedésének lehetőségei, Kézenfogva Alapítvány, p. 107- 116
 • Farkasné Gönczi Rita: Diszkalkulia a gyógypedagógia és határtudományai aspektusából, Gyógypedagógiai Szemle, 2008/3.sz.
 • Kovács Melinda: Az én hangom – az én döntésem, ÉFOÉSZ, 2008, lektor: Farkasné Gönczi Rita
 • Farkasné Gönczi Rita, Regényi Enikő (2008): ÖRÖK Munkafüzet leendő önérvényesítők számára (szerk. Farkasné Gönczi Rita), ÉFOÉSZ
 • Farkasné Gönczi Rita, Regényi Enikő (2008): ÖRÖK Munkafüzet leendő irodai asszisztensek számára (szerk. Farkasné Gönczi Rita), ÉFOÉSZ
 • Farkasné Gönczi Rita (2008): Környezeti hatások- in. ÖRÖK Kézikönyv (szerk. Farkasné Gönczi Rita), ÉFOÉSZ, p. 71 – 91.
 • Farkasné Gönczi Rita (2008): Hazai önérvényesítő törekvések- in. ÖRÖK Kézikönyv (szerk. Farkasné Gönczi Rita), ÉFOÉSZ, p. 115 – 121.
 • Bánlaki Jánosné, Farkasné Gönczi Rita (2008): ÖRÖK Kézikönyv Önérvényesítő csoportok vezetői számára (szerk. Farkasné Gönczi Rita), ÉFOÉSZ
 • Farkasné Gönczi Rita, Jaksa Éva (2008): Önérvényesítés alapja in. ÉFOÉSZ Nógrád Megyei Közhasznú Egyesület Kézikönyve, p. 23-27.
 • Farkasné Gönczi Rita (2008): Könnyen érthető kommunikáció alapja in. ÉFOÉSZ Nógrád Megyei Közhasznú Egyesület Kézikönyve, p. 28-33.
 • Farkasné Gönczi Rita: Göllesz Viktor Ösztöndíj története, Reha Hungary in Kapaszkodó újság 2008/ különszám, p. 58 – 60.
 • Farkasné Gönczi Rita: Önérvényesítés együtt – közösen: A program vége az út kezdete, Kapaszkodó újság 2008/1. március 18. évf.
 • Farkasné Gönczi Rita: XVI. Sérült Gyermekek Napja – Legek napja, Kapaszkodó újság 2007. december XVII. évfolyam
 • Farkasné Gönczi Rita: Újabb eredmények az EQUAL Önérvényesítés együtt – közösen programban, Kapaszkodó újság 2007. december XVII. évfolyam
 • Farkasné Gönczi Rita, Kovács Melinda (2007): ENSZ Konvenció- könnyen érthető módszerrel történő fordítása
 • Farkasné Gönczi Rita, Kovács Melinda (2007): Tudom mit akarok! Azt vásárolok amit akarok! – ÉFOÉSZ és Inclusion Europe könnyen érthető kiadvány szakmai szerkesztése
 • Gönczi Rita, Kovács Melinda (2006): Országos Fogyatékosügyi Program- könnyen érthető módszerrel történő fordítása
 • Bánlaki Jánosné, Farkasné Gönczi Rita (2006): A szolgáltatás minőségi szempontjai- FECSKE Kézikönyv- Családtámogató szolgáltatások kézikönyv, Kézenfogva
 • Mesterházi Zsuzsa, Balázs János, Farkasné Gönczi Rita, Horváth Péter (2005): „Fejlődési rendellenességek és mentálhigiénés problémák a gyermekkorban – segítő családok és a családok segítése” című témakörben: A fogyatékos kisgyermekek korai fejlesztése – a családok bevonása a gyermekek állapotának javításába (2001 – 2005), belső anyag, ELTE BGGYFK,
 • Gönczi Rita: Hírháttér: Fogyatékosok Európai Éve- Pályázatfigyelő 2002/06. XII. évfolyam
 • Gönczi Rita: Az integrált nevelés szakmai feltételeit javító pályázati lehetőségek eredményeinek tapasztalatai – Gyógypedagógiai Szemle 2002/ XXX. évfolyam
 • Gönczi Rita (2003): Tapasztalatok a Fogyatékos Gyermekekért Közalapítvány pályáztatásáról Az Olvasás Éve pályázóinak kérdőíves felmérése alapján – FGYK Hírlevél

 

Szerkesztés
Gyógypedagógiai Szemle 2012/4.szám

Szépirodalmi megjelenés
Szeretlek című vers in. Sorsfordító Szerelem Antalógia, Garbó Kiadó, 2013

Elektronikus publikálás
www.dyscalculiaport.hu
www.dyscalculiaport.blogspot.com
www.konnyenerthetokonyha.blogspot.com
www.anyabazis.blogspot.com

Ugrás az oldal elejére